9.6.8.6 לוח שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע (ש"ח) של העולים השכירים לפי שנת עליה בערים הגדולות