9.6.8.6 שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע של העולים השכירים לפי שנת עלייה בערים הגדולות