9.6.8.6 שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע (ש"ח) של העולים השכירים לפי שנת עלייה בערים הגדולות