9.6.8.7.1 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים (לא כולל יחידים) בערים הגדולות 2014