9.6.8.7.2 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים של יחידים בערים הגדולות 2014