9.6.8.7 לוח שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים, לפי סוג משפחה בערים הגדולות