9.6.8.7 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים, לפי סוג משפחה, בערים הגדולות 2013