9.6.8.8 לוח משך העבודה של עובדים שכירים לפי יישוב ולפי מין