9.6.8 לוח שכר ממוצע, אחוז משתכרים עד שכר המינימום ומדד ג'ני של שכירים תושבי ראשון לציון