9.6.8 לוח שכר ממוצע, אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומדד ג'ני של שכירים תושבי ראשון לציון