9.6.8 שכר ממוצע, אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומגג ג'ני של שכירים תושבי ראשון לציון