9.6.9-2 לוח קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים ראשון לציון 2007-2010