9.6.9-2 לוח קבוצת ההנכסה של העובדים העצמאיים, ראשון לציון