9.6.9-3 לוח קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים ביישובים הגדולים 2010