9.6.9-3 קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים בישובים הגדולים