9.6.9.2 לוח קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים - ראשון לציון