9.6.9.2 קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים ראשון לציון