9.6.9.3 לוח קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים בישובים הגדולים