9.6.9.3 קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים ביישובים הגדולים