9.6.0 לוח 9.60 מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון