9.6.1 לוח 9.61 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון