9.6.4 לוח 9.64 צפיפות – מספר נפשות לחדר בערים הגדולות