9.6.5 לוח 9.65 מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין, בערים הגדולות