9.7.0 לוח סוג המבוטחים בביטוח לאומי, בערים הגדולות