9.7.4-1 לוח הכנסה חודשית כספית ברוטו למשק בית, לפי ערים, לפי מקורות הכנסה בש"ח