9.7.4.1 לוח הכנסה חודשית כספית ברוטו למשק בית, לפי ערים ולפי מקורות הכנסה