9.7.4.1 הכנסה חודשית כספית ברוטו למשק בית, לפי ערים, לפי מקומות הכנסה בש"ח