9.7.4.1 הכנסה חודשית כספית ברוטו למשק בית, לפי ערים ולפי מקורות הכנסה בש"ח, למ"ס