9.7.5 לוח עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית, ביישובים עירוניים המונים 200,000 תושבים ויותר