9.7.7 לוח הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מין בערים הגדולות