9.7.2 לוח 9.72 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בערים הגדולות - משקי בית ללא מועסקים