9.7.3 לוח 9.73 משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק בית - ראשון לציון