9.7.4 לוח 9.74 הכנסה חודשית למשק בית , לפי צורת יישוב