9.7.7 לוח 9.77 הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מין בערים הגדולות