9.8.0-1 לוח הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים 2012