9.8.0 הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים, למ"ס