9.8.1 לוח משקי בית לפי בעלות על מוצרים בני קיימא בערים הגדולות