9.8.1 אחוז בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי ערים, למ"ס