9.8.1 אחוז בעלות על מוצרים בני קיימא לפי ערים, למ"ס