9.8.2 נתונים נבחרים על דירות בערים הגדולות, סקר משקי בית למ"ס