9.8.4 לוח משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות