9.8.4 לוח צפיפות - מספר נפשות לחדר בערים הגדולות - אלפים