9.8.5 לוח צפיפות - מספר נפשות לחדר בערים הגדולות - אחוזים