9.8.5 משקי בית, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות - אחוזים