9.8.6 לוח בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים בערים הגדולות, 2011