9.8.7 לוח 9.87 יהודים בני 20 ומעלה, לפי הערכת היחסים בין דתיים לחילוניים בישראל בערים הגדולות 2009