9.8.7 לוח מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות, 2011