9.8.8 לוח בני 20 ומעלה, לפי לימודים אקדמיים ולפי תכונות נבחרות, 2011