9.8.9 לוח בני 20 ומעלה, לפי עמדות בנושא השכלה ולפי תכונות נבחרות, 2011