9.8.5 לוח 9.85 צפיפות, מספר נפשות לחדר בערים הגדולות